De actieve-zuurstof-behandeling ter bevordering van de genezing van chronische wonden.

(Parodontitis/Peri-implantitis)